NETWORK GROUP, s.r.o NETWORK GROUP, s.r.o.
http://www.networkgroup.cz/

Normy

Přehled telekomunikačních norem
Mezinárodní normy:
Definuje požadavky použitého zařízení a komponentů, jejich hlavní skladbu a topologii a rozhraní s dalšími zařízeními nebo kabelážemi. Definuje přenosové třídy metalických rozvodů (třída D, třída E, třída F) a typy optických vláken. Definují způsoby měření a požadavky na měřící přístroje.
Americké normy:
Definuje požadavky použitého zařízení a komponentů, jejich hlavní skladbu a topologii a rozhraní s dalšími zařízeními nebo kabelážemi. Definuje přenosové kategorie metalických rozvodů (kategorie 5E, kategorie 6) a typy optických vláken. Definují způsoby měření a požadavky na měřící přístroje.
Definuje požadavky na montáž, instalaci jednotlivých komponentů a provoz celého systému.
Definuje způsoby řízení změn a záznamů.
Definuje způsoby provádění zemnění v telekomunikačních systémech.
Evropské normy:
Evropská obdoba mezinárodní normy ISO/IEC 11801.
Požadavky na instalaci, montáž a provoz.
Specifikace pro kabely se společným celoplášťovým stíněním a jejich použití v horizontálních kabelážích.
Specifikace pro kabely se společným celoplášťovým stíněním a jejich použití pro připojování pracovních míst.

Specifikace pro kabely se společným celoplášťovým stíněním a jejich použití v páteřních kabelážích.

Protipožární normy:
Definuje metodiku testování izolací kabelů a jejich protipožární odolnost.