NETWORK GROUP, s.r.o NETWORK GROUP, s.r.o.
http://www.networkgroup.cz/

Technické informace

Přenosové výkony a kategorie ve strukturovaných kabelážích

Poslední vývoj technologie ve strukturovaných kabelážních systémech byl inspirován novými kódovacími a modulačními technikami pro digitální přenos v párových kabelech jako PAM a CAP modulace pro gigabitové a připravované supergigabitové komunikační technologie - 1Gbps Ethernet, 622 Mbps ATM/STM-4 a 2.5 Gbps ATM/STM-16. Bezprostřední požadavky nových subgigabitových a gigabitových protokolů na přenosové parametry kabeláže byly transformovány do návrhů Cat 5E, kde bez rozšíření původního frekvenčního pásma pro Cat 5 - 100 MHz byly doplněny nové důležité parametry přenosové trasy. Nejzávažnější požadavek byl přizpůsobit kabelážní rozvody pro možnost kvalitního přenosu plně duplexních signálů po všech čtyřech párech kabelu simultánně, tak jak to předpokládá protokol 1000BASE-TX. Signálové normy pro přenos gigabitových signálů nepřekračují 100 MHz hranice přenosového pásma, ale vyžadují podstatně zlepšené parametry kabelů i propojovacích prvků k plné eliminaci jevů, na něž jsou nové protokoly citlivé - SRL strukturální zpětný odraz, DS diferenciální zpoždění na párech, SLR rezonance na krátkých linkách. Limity technických vlastností kabeláží a jejich komponentů pro Gigabitovou éru navrhly standardizační komise TIA TR41.8.1 Cat 5E a ISO/IEC Class D 2002.  Mezinárodní standardizační komise  nadto rozšířily specifikace metalických rozvodů do nové kategorie kabeláže Cat 6 - Class E. Ta promítá parametry Cat 5E do dvojnásobného frekvenčního pásma 200 MHz a uvažuje s nejvyššími testovacími frekvencemi komponentů až 250 MHz. V kabeláži této kategorie je možno s dnešními PAM modulačními technikami pro 1G Ethernet přenášet signály až do rychlosti 2,5 Gbps. Při použití dokonalejších CAP modulací a technik aktivní eliminace šumů lze v Cat 6 kabeláži získat kanál pro přenos až do 10 Gbps.
Odpovědí Molex Premise Networks na nové standardy jsou nestíněné i stíněné systémy Molex Cat 5E a Molex Cat 6, jejichž parametry překračují požadavky norem.

  

Metalické komunikační kabely

Technologie metalických kroucených párových kabelů prodělala v minulých deseti letech nebývalý rozmach a vývoj. Z původních telefoních čtyřek a párů pro frekvence do 2 MHz se tyto kabely dnes vyvinuly do prvků schopných přenosu signálů s kmitočty mnoha set MHz a spolu s pokrokovými linkovými kódy jsou schopny přenosů i gigabitových komunikačních  protokolů.

Symetrické datové kabely Acolan/Molex jsou v kabelážích Molex Premise Networks nabízeny v široké škále variant a provedení. Výroba datových kabelù pro systémy Molex využívá nejmodernější a patentovanou technologii Skin-Foam-Skin PE. Tato technologie spočívá ve zvláštním způsobu izolace vodičů v datových kabelech. Měděné jádro se nejprve pokrývá vysokohustotním vf polyethylénem, následuje pokrytí vrstvou pěnového PE a poté opět vrstvou vysokohustotního PE. Variací tloušťky pevného PE a pěnového PE je kompenzován NVP mezi páry s rozdílným skrutem a lze tak velkým rozdílem skrutu získávat mimořádně nízké hodnoty přeslechů.

Stabilita polohy Cu jádra v izolantu pak dává vynikající vyváženost párů. To je základem ojedinělých frekvenčních i EMC parametrů kabelů pro systémy Molex.

UTP - kabel se čtyřmi kroucenými páry s dielektrickým pláštěm bez stínění.
FTP - kabel se čtyřmi páry stíněný plášťovou fólií Al nebo Al/PE se sběrným drátkem a chráněn vnějším dielektrickým pláštěm.
S-FTP - kabel se čtyřmi páry stíněný plášťovou fólií a opletením z punčošky pocínovaných Cu drátků, vnější dielektrický plášť.
S-STP - kabel se čtyřmi páry, páry stíněné individuálně Al fólií a celoplášťově opletené punčoškou z pocínovaných Cu drátků.

Through Shielded

Využívá celoplášťově AL-folií stíněný kabel. Sortiment zásuvek a propojovací panely systému Through Shielded zajišťuje základní kontinuitu stínění celého instalovaného systému. Jde o ekonomické řešení do všech objektů, kde je nutno řešit zvláštní požadavky elektromagnetické kompatibility.

 

Fully Shielded

Nejpřísnější požadavky EMC je připraven splnit stíněný Fully Shielded systém s kompletní stínící kovovou komorou každého kabelového zakončení. Zásuvkové bloky a moduly tohoto systému, stejně jako i propojovací panely, umožňují použití jak základního FTP kabelu, tak i dvojitě stíněného S-FTP či S-STP kabelu. Právě tento systém a kombinace s S-FTP kabelem zajišťují prakticky nulové rušení kabeláže z průmyslových zdrojů, téměř nulové vyzařování kabeláže a zejména necitlivost komunikačního systému a propojovaných aktivních prvků proti indukovaným rázovým přepěťovým vlnám (atmosferická indukce, průmyslové rázy).