30.06.2017

Prohlášení o vlastnostech kabelů MODnet


Prohlášení o vlastnostech kabelů MODnet
Společnost NETWORK GROUP má k dispozici prohlášení o vlastnostech kabelů MODnet v souladu s Evropským nařízením EU č. 305/2011 - tzv. CPR