FiberFox Mini 6S


FiberFox Mini 6S
FiberFox Mini 6S - Svářečka optických vláken poskytuje nejvyšší možný pracovní komfort a nejlepší výsledky při relativně menších znalostech a schopnostech obsluhy, jelikož je vše automatizováno.
FiberFox Mini 6S je vybavena tříosým posunem vláken a systémy na automatické určení typu vlákna, navrhuje svářecí program dle identifikace založeného vlákna, automaticky nastavuje vlákna při svaru, kontroluje kvalitu zalomení, vystředění jader a mnoho dalších parametrů vlákna.
Svářečku je možné napájet pomocí baterie, ze sítě nebo nabíječkou do auta. Svářečka disponuje adaptérem pro SOC konektory, kde je svár schován přímo v botce konektoru a odpadá tak nutnost ukládat svár.