GDPR
 
Informace o zpracování osobních údajů
Společnost NETWORK GROUP s.r.o. se sídlem Olomoucká 1273/91, 627 00 Brno, IČ 60750430 zpracovává osobní údaje svých zákazníků jak z důvodů daných zákonem (identifikace nakupujících zákazníků) tak z důvodů komunikace se stávajícími i potencionálními obchodními partnery, pro rozesílání produktových, technických informací, pro představení plánovaných školení, prezentací a konferencí, na které naše obchodní partnery zveme.
Protože spokojenost našich zákazníků a obchodních partnerů je pro nás nanejvýš důležitá, respektujeme a snažíme se vyhovět jejich námětům na způsob, formu i četnost zasílaných informací, samozřejmě vyhovíme i jejich případným žádostem o vymazání z naší databáze.  
Jaké Vaše osobní údaje evidujeme?
Společnost  NETWORK GROUP s.r.o. eviduje jen základní osobní údaje, které potřebuje pro identifikační nebo komunikační účely se zákazníky a potenciálními partnery, tj. jméno, příjmení, titul, e-mail, telefon, název firmy, případně pozice ve firmě. Žádné speciální nebo citlivé osobní informace neshromažďujeme.
K čemu potřebujeme osobní údaje?
Abychom Vám mohli pomáhat v úspěšném působení na trhu, zvyšovat Vaši konkurenceschopnost, odbornou znalost a aktuální technologický přehled v dané oblasti a samozřejmě i proto, abychom byli stále úspěšnou obchodní společností. Víme, že pokud budou úspěšní na trhu naši zákazníci, budeme úspěšní i my. Proto Vás chceme informovat o našich produktech a službách, školeních a marketingových akcích tak, abyste v souladu s Vašimi potřebami a preferencemi získali informace, znalosti a zkušenosti, které Vám pomohou v růstu. Pro šíření těchto informací používáme nejčastěji e-mail, ale také telefonické hovory, prezentace na webu, výjimečně i poštovní služby.
Jak nakládáme s osobními údaji?
Při manipulaci a zpracování Vašich osobních údajů dodržujeme platné zákony a nařízení, snažíme maximalizovat bezpečnostní opatření proti úniku dat, protože zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi důležitými prioritami. Naše společnost je již mnoho let certifikovaná dle ISO 9001, což pro Vás může být důkazem, že naše firemní procesy jsou v souladu s mezinárodními normami. Držíme se následujících zásad:
  • Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování;
  • Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů, a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům;
  • vždy Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů;
  • naší společnosti dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům;
  • veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.
Kdo má k Vašim osobním údajům přístup?
Vzhledem k tomu, že naše společnost je čistě česká, bez jakýchkoliv zahraničních vlastníků a veškerou naši činnost vyvíjíme v jediné firemní lokalitě, neputují Vaše osobní údaje do zahraničí ani po různých lokalitách České republiky. Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze naši smluvní partneři a dodavatelé služeb, kteří nám poskytují servis na informačním systému, servis rozesílání e-mailů nebo servis webových stránek. Se všemi dodavateli a zpracovateli máme podepsané smlouvy o mlčenlivosti, mají zakázáno s osobními údaji nějak dále manipulovat.
Jak dlouho osobní údaje držíme?
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu 15 let. Nemusíte se bát, že po této době přestanete být informován, ale před expirací této doby se Vám ozveme se stejným dotazem, zda Váš souhlas obnovíte a rozhodnutí bude jen na Vás.  
Jaká jsou Vaše práva?
Pokud si přejete získat podrobnější informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, nebo získat přístup ke svým osobním údajům, opravit, zablokovat nebo vymazat jakékoli osobní údaje, které se týkají vaší osoby, odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, odstranit Vaši e-mailovou adresu z našich adresářů nebo pokud máte jakékoli dotazy, připomínky či obavy ohledně našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů, obraťte se prosím na nás.